Garanti

Vi lämnar 10 års garanti på all fast protetik. Garantin gäller såväl konstruktion som material.
Denna 10 års garanti är unik och saknar motstycke i dentalbranchen.

Garanti för avtagbar protik är 2 år.

Vi garanterar att alla de material vi använder i vår protetik är CE märkta.


Följande leverantörer står för 95% av de material vi använder i vår tillverkning av dentala konstruktioner.

Giulini Tyskland: Leverantör av all förbrukning av inbäddningsmassor, gipser samt oädla legeringar.
www.bk-giulini.com

VITA: leverantör av de proteständer vi använder i produktionen
www.vita-zahnfabrik.com

Argen USA: leverantör av högädla legeringar.
www.argen.com

Ivoclar Liechtenstein: Leverantör av bla allt porslin till våra MK konstruktioner.
www.ivoclar.com

White Peaks Tyskland: Leverantör av allt Zirconium till TMC (Trueshine milling center)
www.white-peaks-dental.de