Leveranstider

Vi levererar alla våra konstruktioner på 14 dagar.

Beräkna enligt följande.

Tar du ditt avtryck på en måndag och lägger arbetet på posten samma dag så bokar du in patienten på måndagen 14 dagar senare. Boka tiden för cementering efter att posten normalt levererat hos er.

Vi kommer med spännande leveransnyheter under våren där vi kommer att reformera leveranser till och från våra kunder på ett mycket positivt sätt.